ທີມ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

ການຈັດການ

General Manager

ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ

HR

ຜູ້ຈັດການຢ່າງເປັນທາງການ

Production Manager

ຜູ້​ຈັດ​ການ​ການ​ຜະ​ລິດ

Products Manager

ຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນ

Purchase Manager

ຜູ້ຈັດການຊື້

Sales Manager

ຜູ້​ຈັດ​ການ​ຝ່າຍ​ຂາຍ